GIÚP VIỆC NHÀ || DỊCH VỤ GIÚP VIỆC NHÀ THEO GIỜ TẠI HÀ NỘI UY TÍN CHUYÊN NGHIỆP || TÌM NGƯỜI GIÚP VIỆC THEO GIỜ mitalab.vn

TIN TỨC

Đào tạo Người giúp việc


- Đào tạo cơ bản:
+ Kỹ năng giao tiếp và ứng xử cơ bản.
+ Kỹ năng giúp việc nhà.
+ Kỹ năng vệ sinh chung (gia đình, văn phòng, công trình,....).
+ Kỹ năng chăm sóc trẻ, người già,...


- Đào tạo và tập huấn kỹ năng chuyên sâu:
+ Đào tạo và tập huấn kỹ năng quản lý và lãnh đạo trong nhóm.
+ Đào tạo và tập huấn kỹ năng chăm sóc bệnh nhân.
+ Đào tạo và tập huấn kỹ năng vệ sinh công nghiệp.
+ Đào tạo và tập huấn kỹ năng sử dụng thiết bị máy móc vệ sinh, thiết bị máy móc gia dụng, máy móc y tế,...
Thời gian đào tạo: tối thiểu 1 tuần/khóa và tổ chức tập huấn thường xuyên.